Zkušenosti rozhodují.

Experience that Makes a Difference.

Právní služby v oblasti
PRACOVNÍHO PRÁVA

pro českou i mezinárodní klientelu

0
let právní praxe
0
stání u soudu
0
citovaných judikátů
0
školení a seminářů

Již od roku 2000 se specializujeme na komplexní právní služby
v oblasti pracovního práva.

Nabízené právní služby

v oboru pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání
a HR managementu pro firmy i individuální klienty

Zastupování
před soudy

Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy všech stupňů

Pracovněprávní
dokumenty

Sepis a revize veškerých pracovněprávních
dokumentů

Právní
poradenství

Odborné konzultace k problémům z oblasti pracovněprávních vztahů

Partnerství a členství v profesních organizacích

Advokátní kancelář
JUDr. Dominika Brůhy

 • Přední česká advokátní kancelář na pracovní právo
  Dle hodnocení mezinárodních ratingových agentur (Chambers and Partners, Expert Guides atd.) je advokátní kancelář pravidelně uváděna mezi předními českými specialisty pro obor pracovní právo.
 • Odbornost, preciznost a rychlost komunikace i zpracování
  Na pracovní právo a související oblasti se specializujeme v nejvyšší možné míře detailu, vč. neustálého sledování vývoje judikatury, výkladových trendů, účasti v připomínkových řízeních k připravované legislativě, účastí na konferencích atd. Díky dlouhodobé spolupráci se zahraničními partnery je advokátní kancelář zvyklá pracovat v mezinárodních kvalitativních standardech.
 • Odhadneme reálné šance na úspěch sporu
  Není zájmem advokátní kanceláře pouštět se za každou cenu do soudních sporů, které nemají reálnou šanci na úspěch. Před zahájením sporu je klient seznámen s dostupnou judikaturou a podle zkušeností advokáta i s vyhlídkami na úspěch ve sporu (poměr cena / výkon / riziko), včetně kalkulace nákladů sporu.
 • Zastupování i ve zcela výjimečných pracovněprávních sporech
  Výsledkem takových sporů jsou nezřídka judikáty, které posléze výrazně ovlivňují výklad českého pracovního práva a jsou uváděny v komentářích zákoníku práce i v odborných časopisech.