Zkušenosti rozhodují.

Experience that Makes a Difference.

O KANCELÁŘI

Advokátní kancelář JUDr. Dominika Brůhy, Ph.D. vznikla v roce 2006 a po celou dobu svého působení se specializuje na komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, a to jak pro českou klientelu, tak i pro klientelu s mezinárodním přesahem.

 • Přední česká advokátní kancelář na pracovní právo
  Dle hodnocení mezinárodních ratingových agentur (Chambers and Partners, Expert Guides atd.) je advokátní kancelář pravidelně uváděna mezi předními českými specialisty pro obor pracovní právo.
 • Odbornost, preciznost a rychlost komunikace i zpracování
  Na pracovní právo a související oblasti se specializujeme v nejvyšší možné míře detailu, vč. neustálého sledování vývoje judikatury, výkladových trendů, účasti v připomínkových řízeních k připravované legislativě, účastí na konferencích atd. Díky dlouhodobé spolupráci se zahraničními partnery je advokátní kancelář zvyklá pracovat v mezinárodních kvalitativních standardech.
 • Odhadneme reálné šance na úspěch sporu
  Není zájmem advokátní kanceláře pouštět se za každou cenu do soudních sporů, které nemají reálnou šanci na úspěch. Před zahájením sporu je klient seznámen s dostupnou judikaturou a podle zkušeností advokáta i s vyhlídkami na úspěch ve sporu (poměr cena / výkon / riziko), včetně kalkulace nákladů sporu.
 • Zastupování i ve zcela výjimečných pracovněprávních sporech
  Výsledkem takových sporů jsou nezřídka judikáty, které posléze výrazně ovlivňují výklad českého pracovního práva a jsou uváděny v komentářích zákoníku práce i v odborných časopisech.

Mezinárodní přesah

Kancelář poskytuje právní služby v českém i anglickém jazyce. Zabýváme se právními problémy s přesahem mimo hranice ČR, včetně zprostředkování advokátní kanceláře specializované na pracovní právo v některé z 80 zemí světa.

Náš tým

JUDr. Dominik Brůha, Ph. D.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. se narodil v roce 1976, studium Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni ukončil absolutoriem v roce 2000, o dva roky později složil státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr, v roce 2009 složil státní doktorskou zkoušku a získal titul Ph.D.

Kromě výkonu advokacie je v současnosti zapsán na seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dále je členem rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

JUDr. Zuzana Dufalová

JUDr. Zuzana Dufalová se narodila v roce 1981. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2004 ukončila magisterské studium a o dva roky později zde složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

Dlouhodobě se věnuje oblasti pracovního práva, jako právník má zkušenosti i z ústředních orgánů státní správy. Do advokátní kanceláře JUDr. Dominika Brůhy, Ph.D. nastoupila v r. 2018 jako zaměstnaná advokátka, když předtím v letech 2011 až 2013 zde vykonávala praxi advokátní koncipientky.

Ocenění a členství v profesních organizacích

Dominik Brůha je aktivním členem řady právnických organizací a spolků; působí jako člen výboru Pražského sdružení Jednoty Českých právníků (www.jednotaceskychpravniku.cz/), která je nejstarším sdružením všech právníků na našem území. V roce 2014 byla Dominiku Brůhovi za jeho činnost v rámci JČP udělena z rukou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského Randova medaile.

Dále je členem výboru Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, působí v Kolegiu expertů AKV, je členem European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) a členem Czech Employment Lawyers Association

V oblasti právně popularizační Dominik Brůha pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. V oblasti uplatňování pracovního práva ve zdravotnictví dlouhodobě spolupracuje s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (osz.cmkos.cz/).